Teras Awyr Agored

Dewisiwch fainc ar ein teras awyr agored, eisteddwch yn ôl ac ymlaciwch wrth edmygu’r trenau stêm sy’n rhedeg heibio yn erbyn cefndir prydferth Bae Ceredigion…

Mae Spooners mewn lleoliad delfrydol yng Ngorsaf yr Harbwr hanesyddol yma ym Mhorthmadog – dyma’r sedd orau yn y dref!

Mae ardal y caffi yn gweini diodydd poeth ac oer ynghyd ag amrywiaeth o gacennau a byrbrydau cartref blasus. Mae ein bar yn gwasanaethu hyd at wyth o gwrw go iawn ar unrhyw un adeg, gan gynnwys cwrw lleol a brandiau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Oriau agor a manylion pellach ar gael yma

Comments are closed.