Newyddion

Amdanom Ni

“Mae Caffi & Bar Spooners yn cynnig dewis eang o gacennau, melysion, diodydd poeth ac oer, yn ogystal â chynnig amrywiaeth o ddiodydd alcoholig, gan gynnwys cwrw casgen a gwirodydd lleol.

Mae ein teras cwrw yn lleoliad perffaith i chi fwynhau ychydig o haul gyda golygfeydd gwych ar draws y bae a chyfle i wylio ein rheilffordd yn gweithredu. Y tu mewn, gallwch ddarganfod ychydig o hanes gan fod gennym rai arteffactau trawiadol o orffennol y rheilffordd yn cael eu harddangos.

Felly os ydych chi’n bachu paned a chacen tra’ch bod yn aros am y trên neu’n mwynhau ychydig o ddiodydd ymlaciol, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n galw fewn i Spooners!”

David Bevan – Rheolwr Bwyd a Diod

Cysylltwch â ni

Spooner’s
Harbour Station
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NF

Ffôn: 01766 516032
E-bost: spooners@ffwhr.com

Amseroedd agor

Dydd Sadwrn – 09.00 tan 23.00
Dydd Sul – 09.00 tan 18.00
Dydd Llun – 09.00 tan 22.00
Dydd Mawrth – 09.00 tan 22.00
Dydd Mercher – 09.00 tan 22.00
Dydd Iau – 09.00 tan 22.00
Dydd Gwener– 09.00 tan 23.00

Caffi ar agor bob dydd o 9:00 a gwasanaeth Bar o 12:00 ymlaen.