Latest News…

Amdanom Ni

“Mae Caffi & Bar Spooners yn cynnig dewis eang o gacennau, melysion, diodydd poeth ac oer, yn ogystal â chynnig amrywiaeth o ddiodydd alcoholig, gan gynnwys cwrw casgen a gwirodydd lleol.

Mae ein teras cwrw yn lleoliad perffaith i chi fwynhau ychydig o haul gyda golygfeydd gwych ar draws y bae a chyfle i wylio ein rheilffordd yn gweithredu. Y tu mewn, gallwch ddarganfod ychydig o hanes gan fod gennym rai arteffactau trawiadol o orffennol y rheilffordd yn cael eu harddangos.

Felly os ydych chi’n bachu paned a chacen tra’ch bod yn aros am y trên neu’n mwynhau ychydig o ddiodydd ymlaciol, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n galw fewn i Spooners!”

David Bevan – Rheolwr Bwyd a Diod

Cysylltwch â ni

Spooner’s
Harbour Station
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NF

Ffôn: 01766 516032
E-bost: spooners@ffwhr.com

Oriau Agor

Caffi – 09:00-16:00
Brecwast – 09:00-11:30
Prif Fwydlen – 12:00-21:00
Ar gael 7 diwrnod yr wythnos

Bar – 12:00-22:00 Dydd Llyn – Dydd Iau, 12:00-23:00 Dydd Gwener ac Dydd Sadwrn, 12:00-22:30 Dydd Sul

Carferi Dydd Sul 12:00-15:00 (prif fwydlen ddim ar gael yn ystod yr oriau yma)

Spooner's Cafe, Bar and Grill

2024

Best outdoor

seating