Te Prynhawn Nadoligaidd

Mae ein Te Prynhawn Nadoligaidd blasus bellach ar gael yn Spooner’s.

Mae’r rhain ar gael o Ddydd Mawrth i Ddydd Sul trwy gydol mis Rhagfyr a gellir eu paratoi ar gyfer unigolion, cyplau neu grwpiau o ffrindiau, teulu neu cydweithwyr …

Bydd rhain yn costio £10.00 y pen, maent yn cynnwys brechdanau, mins peis, sgons a chacennau bach cartref gyda te / coffi.

Sylwch – Ni ellir archebu Te Prynhawn Nadoligaidd ar y diwrnod, gan fod eitemau’n cael eu pobi / paratoi’n ffres ar gyfer pob archeb. Archebwch – o leiaf 24 awr ymlaen llaw – trwy alw 01766 516032.

Dewch draw i fwynhau Te Prynhawn Nadoligaidd hamddenol yn Spooner’s – dechrau blasus i’ch dathliadau Nadoligaidd.

Comments are closed.