Rydym ar agor unwaith eto…

Rydym wedi ail agor ein drysau yma yn Spooners ar ol cyfnod o waith adfer er mwyn gwella ein cyfleusterau a’r gwasanaeth a ddarparwn i’n cwsmeriaid.

Roedd y cyfnod hwn wedi ein galluogi i wneud gwelliannau sylweddol i ardal ein Bar a oedd yn cynnwys gosod system ‘Cellar’ newydd i wella Ansawdd Cwrw / Seidr, llinellau cwrw newydd ar gyfer cwrw, seidr a chwrw casgenni, gosod ffynhonnau cwrw a phympiau llaw newydd, gwelliannau esthetig i’r bar a llawer mwy.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i gyd yn ôl i’r hyn sydd, yn ein barn ni, yn Spooners newydd a gwell!

Comments are closed.