Bwydlenni Gŵyl Spooner’s

Newyddion cyffrous… mae archebion ar gyfer ein bwydlenni Nadoligaidd NAWR AR AGOR!

Rhaid archebu bwrdd ymlaen llaw ar gyfer ein bwydlenni Nadoligaidd a bydd angen archebu bwyd ymlaen llaw hefyd.… felly, os ydych chi am fynd allan am bryd o fwyd gyda ffrindiau a theulu neu’n cynllunio cinio Nadolig arbennig neu swper gyda’ch cydweithwyr, Spooner’s yw’r ateb!

Bydd ein bwydlenni Nadoligaidd yn lansio ar y 1af o Ragfyr, a byddant ar gael rhwng 12:00 a 20:00 (slotiau archebu diweddaraf am 19:30) bob Dydd Iau, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn hyd at Ddydd Sadwrn, 23ain o Ragfyr.

I archebu’ch bwrdd a gosod archeb ymlaen llaw (gan nodi unrhyw ofynion Dietegol), ffoniwch Spooner’s ar 01766 516032 neu anfonnwch e-bost i spooners@ffwhr.com

Mae bwydlenni Nadoligaidd arbennig i blant (16 oed ac iau) hefyd ar gael.

Bydd detholiad o becynnau Gwin arbennig hefyd ar gael i’w harchebu ymlaen llaw.

Pecyn Sgleinio: x3 Prosecco Spumante, La Scarpetta, Eidal – £60.00
Pecyn Aur: x3 Pinot Grigio, Water Stop Station, Moldova ac x3 Merlot, El Campo, Central Valley, Chile – £90.00
Pecyn Platinwm: x3 Sauvignon Blanc, Marlborough, Seland Newydd ac x3 Malbec, Arianyn – £115.00

(Pob potel 750cl.)

Bwydlenni ar gael isod (neu lawrlwythwch fersiynau pdf – Bwydlen yr Ŵyl / Bwydlen Plant)

Comments are closed.