Nadolig – Oriau Agor

Dyma fanylion pryd y byddwn ar agor neu ar gau dros y Nadolig – ynghyd â rhybudd ymlaen llaw am gyfnod cau byr ar gyfer gwaith ‘adnewyddu’…

Noswyl Nadolig – Dydd Sul 24ain
Caffi: 09:00-16:00
Bwydlen Safonol ar gael tan 18:00
DIM Carferi
Bar: 12:00-20:00

Dydd Nadolig, Gwyl San Steffan a Dydd Mercher 27ain
AR GAU

Dydd Iau 28ain
Caffi: 09:00-16:00
Prydau Poeth (Bwydlen Bwrdd du) tan 20:00
Bar: 12:00-22:00

Dydd Gwener 29ain ac Dydd Sadwrn 30ain
Caffi: 09:00-16:00
Prydau Poeth (Bwydlen Bwrdd du) tan 20:00
Bar: 12:00-23:00

Nos Galan – Dydd Sul 31ain
Caffi: 09:00-16:00
Carferi Dydd Sul 12:00-15:00
Bar: 12:00-24:00 (Archebion Olaf)

Dydd Calan – Dydd Llun 1af
Caffi: 09:00-16:00
Prydau Poeth (Bwydlen Bwrdd du) tan 16:00
Bar: 12:00-20:00

Dydd Mawrth 2ail – Dydd Mercher 10fed Ionawr
AR GAU ar gyfer gwaith adnewyddu / uwchraddio trydan

Dydd Iau 11eg Ionawr
AIL-AGOR AR GYFER TYMOR 2024…

Comments are closed.