Spooner’s – Oedi Ailagor

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl a gafwyd yn ystod y gwaith cynnal a chadw sy’n cael ei wneud yn Spooner’s ar hyn o bryd, byddwn yn gohirio ein hailagor tan Ddydd Mawrth, 16eg o Ionawr.

Mae’r tîm sy’n cwblhau y gwaith cynnal a chadw yn gweithio’n galed i sicrhau bod y gwelliannau hanfodol hyn yn cael eu cyflawni fel y gallwn eich croesawu i gyd i Spooner’s newydd a gwell yn fuan!

Diolch am eich dealltwriaeth.

Comments are closed.