Dydd Santes Dwynwen

Dydd Iau 25ain Ionawr 2024

‘Dydd Santes Dwynwen’ – Mae Diwrnod ‘San Ffolant’ Cymru ar y gorwel ac felly rydym yn cynllunio bwydlen arbennig ar gyfer Nos Iau nesaf, fel trît i unrhyw un sydd eisiau dathlu’r diwrnod gyda’u person arbennig.

Dim ond £30 y pen yw ein bwydlen tri chwrs, gyda gwydriad ‘Croeso’ Prosecco. Archebwch ymlaen llaw – yn bersonol neu dros y ffôn ar 01766 516032

• GLASIAD O PROSECCO •

• I DDECHRAU •

Caws ‘Golden Cenarth’ wedi’i doddi gyda bara surdoes i’w dipio

• PRIF GWRS •

Golwythion Cig Oen Cymru ‘Minted’

neu Selsig Morgannwg gyda Saws Perlysiau ‘Laverbread’

Wedi’i weini â thatws stwnsh hufennog, moron enfys a ‘cavalo nero’

• PWDIN •

Ffondant Siocled gyda thryfflau ‘kirsch’ ceirios

• Cofiwch archebu lle ymlaen llaw •

Comments are closed.