Nos Iau = Noson Cyri!

Mae ‘Noson Cyri’ nol ar y fwydlen… Ymunwch a ni Nos Iau yma i fwynhau un o’n cyris blasus – wedi’i weini gyda dewis o reis, sglodion, bara naan, poppadoms a siytni mango.

Bydd y bwffe yn cael ei weini rhwng 17:00-20:00 – yn ol y galw.

£11.95 y person.

Bydd bocsys tecawe ar gael.

Sylwch: Os oes gennych unrhyw alergeddau neu ofynion dietegol, gofynnwch i aelod o staff am ein ffolder alergenau a rhowch wybod iddynt wrth archebu.

Bydd y bar ar agor tan 22:00 – felly beth am fwynhau diod neu ddau hefo’ch pryd. Dewch gyda ffrinidau, teulu neu ar eich pen eich hun – mae creso cynnes i bawb..!

Comments are closed.