Home » Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw oriau agor Spooners?

Spooner’s is currently operating under the following opening hours.

Café open daily from 09:00 and Bar service from 12:00 onwards.

Saturday           09.00 – 23.00
Sunday              09.00 – 18.00
Monday            09.00 – 22.00
Tuesday            09.00 – 22.00
Wednesday      09.00 – 22.00
Thursday          09.00 – 22.00
Friday                09.00 – 23.00

Oes rhaid i mi bwcio bwrdd?

Er ein bod yn argymell archebu bwrdd cyn i chi gyrraedd, byddwn yn derbyn cwsmeriaid ar y drws os bydd lle yn caniatau hynny.

Gallaf archebu bwrdd y tu allan?

Oes. Pan rydych yn bwcio bwrdd, nodwch yr hoffech eistedd y tu allan, os bydd y tywydd yn caniatau, a byddwn yn ceisio darparu ar gyfer hyn lle mae’n bosib.

A fyddwch mond yn derbyn taliadau drwy cerdyn?

Gofynnir i ymwelwyr ddefnyddio taliadau cerdyn ‘digyffwrdd’ pryd bynnag y bo modd, i leihau y defnydd o arian parod sy’n cael ei gylchredeg a’i drin gan staff yn ein cyfleusterau.

Gallaf ddefnyddio fy ngherdyn ‘Bwyta ac Yfed’?

Gallwch. Gellir dal i ddefnyddio’r cerdyn ‘Bwyta ac Yfed’ ar gyfer gostyngiadau yn ein mannau arlwyo.

A oes cyfleusterau toiled yn Spooners?

Oes. Mae toiledau ar y platfform yng Ngorsaf Harbwr Porthmadog.