Archive for January, 2022

Rydym ar agor unwaith eto…

Rydym ar agor unwaith eto…

Rydym wedi ail agor ein drysau yma yn Spooners ar ol cyfnod o waith adfer er mwyn gwella ein cyfleusterau a’r gwasanaeth a ddarparwn i’n cwsmeriaid. Roedd y cyfnod hwn wedi ein galluogi i wneud gwelliannau sylweddol i ardal ein Bar a oedd yn cynnwys gosod system ‘Cellar’ newydd i […]

Read More

Blwyddyn Newydd, Spooner’s Newydd

Blwyddyn Newydd, Spooner’s Newydd

Yma yn Spooner’s rydym yn cychwyn y Flwyddyn Newydd drwy wneud gwaith adfer er mwyn gwella ein cyfleusterau a’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i’n cwsmeriaid. Er mwyn i’r gwaith hwn gael ei gwblhau, byddwn ar GAU rhwng Dydd Llun, 10fed – Dydd Llun, 17eg (yn gynhwysol) o Ionawr. Bydd […]

Read More